در هیئت بین الحرمین طهران برگزار شد.
مراسم شب دوم مسلمیه در هیئت بین الحرمین طهران

عقیق : تصاویر این مراسم را ببینید :