در هیئت بین الحرمین طهران برگزار شد.
عزاداری ایام‌مسلمیه و شهادت امام باقر (ع) در هیئت بین الحرمین طهران

عقیق : تصاویر این مراسم را ببینید :