در هیئت الزهرا(س)برگزار شد.
مراسم عصر شهادت امام جواد(ع)در هیئت الزهرا(س)

عقیق : تصاویر این مراسم را ببینید :