در هیئت ریحانه الحسین (ع) برگزار شد.
مراسم شهادت امام جواد(ع)در هیئت ریحانه الحسین(ع)

عقیق : تصاویر این مراسم را ببینید :