مراسم تشییع پیکر حاج محمدباقر منصوری

عقیق:عکس های این مراسم را ببینید: