عزاداری شهادت امام جواد(ع) در آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع)

عقیق:عکس های این مراسم را ببینید: