برگزاری مراسم عروسی در هیئت

عقیق:عکس های این مراسم را ببینید: