مراسم تشیع این استاد ادبیات روز پنجشنبه 10مرداد 98 از مقابل حوزه هنری در خیابان سمیه برگزار خواهد شد.
تصاویری از زنده یاد حسین آهی

عقیق:عکس های این مراسم را ببینید: