مراسم هفتگی حسینیه فاطمه الزهرا(س)

عقیق:تصاویر این مراسم را ببینید: