در هیئت حضرت ام المصائب(س)برگزار شد.
جشن میلاد امام رضا(ع)در هیئت حضرت ام المصائب(س)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: