چهارمین جلسه کلاس آموزش مداحی حاج سعید حدادیان

عقیق: در ادامع تصاویر این مراسم را می بینید: