سومین جلسه آموزش مداحی حاج سعید حدادیان در فاطمیه بزرگ تهران

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: