مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در هیئت بین الحرمین تهران

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: