عزاداری شهادت امام صادق(ع) در آستان مقدس امامزاده ابوالحسن شهرری

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: