عزاداری شب شهادت امام جعفر صادق(ع) در امامزاده ابوالحسن(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: