عزاداری شب شهادت امام صادق (ع) در هیئت رایة العباس

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: