شب بیستم و دوم ماه رمضان در هیئت رایةالعباس(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: