عزاداری روز شهادت امام علی(ع) در حسینیه پامنار اصفهان

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: