شب شهادت امیرالمومنین (ع) در مهدیه امام حسن (ع)

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: