مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد بهشتی تهران

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: