اولین شب قدر ماه رمضان در مسجد ارک

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: