شب هفدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: