با سخنرانی حاج مهدی توکلی ومداحی حاج محسن عرب خالقی
جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) در هیئت آل یاسین

عقیق: تصاویر این مراسم را بببنید :