پيشكش شاعران آيينى به ساحت مقدس كريم اهل بيت
محفل شعر "صبح بهشت" در خانه مهر رضا

عقیق:محفل شعر "صبح بهشت"پيشكش شاعران آيينى به ساحت مقدس كريم اهل بيت؛ حضرت امام حسن مجتبى باحضور سيد محمد جواد شرافت، سيد حميدرضا برقعى، هادى جانفدا، سيد محمدعلى نقيب، سيد مهدى شفيعى، هادى ملك پور، رضا يزدانى و فاطمه نانى زاد در خانه مهر رضا برگزار شد.