شب دوم ماه رمضان درمسجد جامع حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: