توفیقی که نصیب هر مردی نمی شود!

عقیق:گفتار و رفتار معصومین (علیهم السلام) همانند چراغی در تاریکی است که انسان را به سوی مسیر درست و صحیح رهنمون می‌کند و بدون تردید هر کس به هر میزانی که از الگوگیری از ائمه هدی (علیهم السلام) فاصله بگیرد، به همان میزان نیز از مسیر حق و حقیقت دور شده و هر چه در الگوگیری از معصومین(علیهم السلام) بهتر و دقیق‌تر عمل کند، به همان مقدار به مسیر هدایت و حقیقت نزدیک شده است.

هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنۍ بیفتد وچشم خودرا پایین بیندازد،

مگراینکه خداۍ متعال به او توفیق عبادتى دهد که شیرینى آنرا در دل خویش بیابد.

منبع: کنزالعمّال، ح۱۳۰۵