از نماز بیشتر بدانیم:
تفسیری زیبا از اهدنا الصراط المستقيم
عقیق:کتاب «يكصد و چهارده نكته درباره نماز» اثری از استاد محسن قرائتی است که به بیان نکات ناب درباره نماز پرداخته که منتخبی از این نکات در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می گردد.

 

* نماز و راهيابى

 

ما در هر نماز با گفتن اهدنا الصرط المستقيم از خداوند راه مستقيم را مى خواهيم.

انسان هر لحظه فكر تازه اى دارد، دوستان و دشمنان، نزديكان و بيگانگان، طاغوت ها و وسوسه گران و شياطين نيز با تلقين و تشويق و تهديد و تبليغ، براى انسان طرح هائى را دارند و برنامه ريزى هائى مى كنند كه انسان جز با امداد الهى هرگز نمى تواند در ميان اين همه راه كه از هوس ها مايه مى گيرد، نجات يابد و راه مستقيم را بپيمايد.

 

اهدنا الصراط المستقيم، راه مستقيم، راه خدا و اولياى خداست .

راهى است كه از هرگونه خطا و انحراف دور است .

راهى است كه ترسيم كننده آن مرا دوست دارد و نيازم را مى داند.

راهى است كه به بهشت منتهى مى شود.

راهى است كه با فطرت سالم هماهنگ است .

راهى است كه اگر در آن راه بميرم شهيد محسوب مى شوم .

راهى است كه از عالم بالا و بالاتر از علم ماست .

راهى است كه انسان در آن دچار شك وپشيمانى نمى شود.

راهى است از همه راه ها صاف تر، نزديك تر و روشن تر.

و بالاخره راه مستقيم، راه انبيا، شهدا، صالحان و صديّقين است .

 

اينها نشانه هاى راه حقّ و مستقيم است كه شناخت آن مشكل و دقيق است و حركت و پايدارى در آن نياز به امداد الهى دارد.