عزاداری ایام فاطمیه در مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: