عزاداری ایام فاطمیه در هیئت ريحانة النبی (س)
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: