دومین شب عزاداری فاطمیه در هیئت مکتب الزهرا (س)
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: