اولین شب عزاداری فاطمیه در هیئت رایة العباس (ع)
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: