عزاداری شهادت حضرت معصومه (س)‌ در هیئت میثاق با شهدا
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: