در گفت و گوی عقیق با حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب مطرح شد
حکایت یک روضه خانگی سیصد ساله
عقیق:
 

                      

            
دریافت