به همت بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام برگزار شد
بسته بندی هدایای خادمین اربعین در مهدیه تهران
عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: