کلیپ "منتظرک سنه "با زیرنویس فارسی - باسم کربلائی (ویژه اربعین)
عقیق: