دومین شب مراسم عزادادری در حسینیه بیت العباس(ع) تهران
عقیق: تصاویر این مراسم را می بینید: