آیا با با کاهش نرخ ارز قیمت ویزای اربعین تغییر خواهد کرد؟ / زائرین چشم انتظار اقدام
عقیق: یکی از مهمترین دغدغه های زائرین اربعین در این ایام تهیه ویزاست . موضوعی که در چند هفته اخیر و با توجه به نوسانات نرخ ارز نگرانی هایی را برای مردم به وجود آورده بود.
افزایش قیمت ارز تا 20 هزار تومان ، باعث شد مسئولین سازمان حج و زیارت برای رفع نگرانی زوار اربعین ، ارز ثانویه را معیار نرخ ویزا اعلام  کنند.
مرتضی آقایی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت  با اشاره به هزینه ویزای اربعین امسال، گفت: با هماهنگی و مساعدت بانک مرکزی، زائران اربعین امسال معادل ریالی هزینه روادید را با نرخ بازار ثانویه پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه  قیمت نهایی ویزای اربعین اعلام شد، افزود: قیمت ویزای اربعین حسینی با احتساب پوشش بیمه زائران امروز ۳۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، هزینه ویزای اربعین از ارز تبادلی یا همان ثانویه حدود ۸ هزار تومانی تأمین می‌شود.

همان طور که اشاره شد این قیمت اعلام شده در حالی بود که نرخ ارز آزاد به حدود بیست هزار تومان نیز رسیده بود . حال  با توجه به سقوط قیمت ارز و در حالی که   اخبار نیمروزی سیما نرخ ارز آزاد را هفت هزار تومان اعلام کرد ، توقع زائرین اربعین حسینی این است که مسئولین با اتخاذ تدابیری نسب به کاهش هزینه ویزا اقدامات لازم را انجام دهند.