مراسم هفتگی مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: