عزاداری شام غربیان در خیمه گاه حسینی+ تصاویر
عقیق:در شب شام غریبان امام حسین (ع)، اهل بیت و اصحاب ایشان، شیعیان از داخل و خارج عراق در خیمه گاه حسینی جمع شده و یادآور آن مصیبت دردناک می شوند.

شب شام غربیان از سخت ترین شب هایی است که بر حضرت زینب (س) گذشت و حضرت از کودکان و زنان در برابر دشمنان حمایت کرد و بار آنان را به دوش کشید.

عزاداران در این شب شمع روشن کرده و در این مصیبت عظمی گریه می کنند.
منبع:حوزه