حاج محمود کریمی/شب نهم محرم97/هیئت رایه العباس(ع)
عقیق:حاج محمود کریمی/شب نهم محرم97

روضه/از سوز سینه آه می کشم


دریافت


زمینه/هوای خیمه گرمه


دریافت

زمینه/پسر شاه دین عشقه


دریافت

واحد/دلی که در شور و شینه


دریافت

واحد/جانم به فدای تو ای ماه بنی هاشم


دریافت

تک/شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان


دریافت

شور/عربی 


دریافت

شور/هرچند که ماهی


دریافت

ای به دل شکسته تکیه گاهم


دریافت