تصویر تاریخی یک هیئت قدیمی
هیئت «بنی‌فاطمه» تهران
هیئت «بنی‌فاطمه» تهران
حدود 70 سال پیش، تصویر ماندگاری از قدیمی‌ترین هیئت تهران به نام هیئت «بنی‌فاطمه» ثبت شده است.
حرم امام حسین(ع) اثر ژان لئون ژروم فرانسوی +عکس
حرم امام حسین(ع) اثر ژان لئون ژروم فرانسوی +عکس
اطلاعات کاملی از محل فعلی نگهداری این اثر وجود ندارد اما این اثر شاخص که ظاهرا در کلکسیونی شخصی نگهداری می شود متعلق به سال 1888 است و کپی های بسیاری از آن منتشر شده است.